Navigácia

Partners


Streda 23. 4. 2014

Vitajte na stránkach našej školy

Základná škola, Farská lúka 64/A, Fiľakovo

Novinky

 • 19. 3. 2014

          

  Hoci dnešný svet ponúka mnoho rôznych druhov zábavy, dobrú knižku ani jeden z nich nenahradí. Len si treba vedieť vybrať tú správnu. Niektorí žiači majú radi rozprávky o princeznách, iní príbehy zo života detí, zo školy a ďalší radi čítajú o hrdinských rytieroch alebo sa spolu s rozprávkovými   hrdinami pohybujú vo fantastických svetoch.

 • Karneval

  Pozývame Vás dňa 7.3.2014 (piatok) o 13:30 na karneval, ktorý sa uskutoční vo vestibule školy. Karnevalové masky budú tento rok postavičky z Vašich obľúbených kníh. Tešíme sa na všetkých 

 • Hviezdoslavov Kubín - školské kolo

  10. 3. 2014

  Pozývame Vás na školské kolo Hviezdoslavovho Kubína pre ročníky 2., 3., 4., ktorý sa uskutoční 10.3.2014 o 13:00 v I.B triede.

 • Zápis do 1. ročníka

  Zápis žiakov do 1. ročníka sa na našej škole uskutoční dňa 22. januára 2014 ( streda ) od 14.00 do 17.00, v I. A a II. A triede.

  Je potrebné priniesť dieťa a jeho rodný list. Rodič pri zápise rozhodne o zaradení dieťaťa na etickú alebo náboženskú výchovu.

  Učebné pomôcky pre prváčikov zakupuje škola.

 • Aktualizácia údajov

  • Výzva na predloženie cenovej ponuky zákazky s nízkou hodnotou podľa § 102 odst. 1 zákona č.25/2006 Z.z. o verejnom obstaraní v znení neskorších zmien a doplnkov.

    

   1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
   Názov organizácie: Základná škola, Farská lúka 64/A, Fiľakovo
   Adresa organizácie: Farská lúka 64/A, 986 01 Fiľakovo
   Telefón:4381808, Elektronická pošta: zsfarskaluka.filakovo@gmail.com
   Typ zmluvy: Nájomná zmluva

 •  

  Podľa zákona č. 390/2011Z.z. § 11a ods. 1 písmeno b), ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch  a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, Vás žiadam o zverejnenie nasledovného oznamu na webovej stránke mesta:

 • 2% dane

  Vážení rodičia a priatelia školy,

  prispejte prosím 2% zo svojich daní pre naše občianske združenie Kvapky rosy. Potrebné tlačivo Vám dajú Vaše deti (pýtajte si od nich :)) alebo ho dostanete na sekretariáte našej školy. 

  Za Vašu pomoc Vám vopred ďakujeme

 • Zápis :)))

   

                  ZŠ Farská lúka 64/A, Fiľakovo Vám týmto oznamuje, že zápis detí do 1. ročníka základnej školy na školský rok 2013/2014 sa na našej škole uskutoční dňa 24. januára 2013 v čase od 14.00 do 17.00 hod. v triedach I.A a II.A, ktoré sú umiestnené na poschodí.

  Na zápis je potrebné prísť s dieťaťom a s jeho rodným listom

 • Týždeň zdravia!!!


  Na našej škole v novembri vždy jeden týždeň venujeme zdraviu. V tomto roku to bolo od 27. do 30. novembra. Cieľom tohto týždňa je upevniť zdravý životný štýl, zásady zdravej výživy. 
  Jeden deň prebiehal v znamení "bez sladkostí", väčšina žiakov si v tento deň nepriniesli ani nekúpili žiadne sladkosti. Najlepšie dopadla 2. A trieda, v ktorej nemal nikto žiadnu sladkosť.
  Ďalší de

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Farská lúka 64/A, Fiľakovo
  Farská lúka 64/A, 986 01 Fiľakovo
 • +421 47 43 81 808

Fotogaléria