Navigácia

Partners


Utorok 1. 9. 2015
Počet návštev: 636464

Vitajte na stránkach našej školy

Základná škola, Farská lúka 64/A, Fiľakovo

Novinky

 • Otvorenie nového školského roka

  Slávnostné otvorenie školského roka 2015/2016 sa uskutoční 2. septembra 2015 (streda) v areáli školy o 8.00 hod.

  Tešíme sa na Vás !

 • Výzva na predloženie cenovej ponuky na dodávku rôznych potravinárskych výrobkov pre Školskú jedáleň pri ZŠ, Farská lúka 64/A, Fiľakovo v rámci postupu verejného obstarávania § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

  1. Identifikácia verejného obstarávateľa:

  Názov organizácie: Základná škola, Farská lúka 64/A, Fiľakovo

  Adresa organizácie: Farská lúka 64/A, 986 01 Fiľakovo

  Telefón: 047 4381808

  Elektronická pošta: zs.farskaluka.filakovo@gmail.com

   

  2. Názov predmetu zákazky:

 • Výzva na predloženie cenovej ponuky mäsa a mäsových výrobkov pre Školskú jedáleň pri ZŠ, Farská lúka 64/A, Fiľakovo v rámci postupu verejného obstarávania § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

  1. Identifikácia verejného obstarávateľa:

  Názov organizácie: Základná škola, Farská lúka 64/A, Fiľakovo

  Adresa organizácie: Farská lúka 64/A, 986 01 Fiľakovo

  Telefón: 047 4381808

  Elektronická pošta: zs.farskaluka.filakovo@gmail.com

   

  2. Názov predmetu zákazky:

  Dodávka mäsa a mäsových výrobkov pre Školskú jedáleň pri ZŠ, Farská lúka 64/A, Fiľakovo na školský rok 2015/2016.

 • Výzva na predloženie cenovej ponuky na dodávku chleba, pečiva a pekárenských výrobkov pre Školskú jedáleň pri ZŠ, Farská lúka 64/A, Fiľakovo v rámci postupu verejného obstarávania § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

  1. Identifikácia verejného obstarávateľa:

  Názov organizácie: Základná škola, Farská lúka 64/A, Fiľakovo

  Adresa organizácie: Farská lúka 64/A, 986 01 Fiľakovo

  Telefón: 047 4381808

  Elektronická pošta: zs.farskaluka.filakovo@gmail.com

   

  2. Názov predmetu zákazky:

  Dodávka chleba, pečiva a pekárenských výrobkov pre Školskú jedáleň pri ZŠ, Farská lúka 64/A, Fiľakovo na školský rok 2015/2016.

 • Výzva na predloženie cenovej ponuky na dodávku ovocia, zeleniny a zemiakov pre Školskú jedáleň pri ZŠ, Farská lúka 64/A, Fiľakovo v rámci postupu verejného obstarávania § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

  1. Identifikácia verejného obstarávateľa:

  Názov organizácie: Základná škola, Farská lúka 64/A, Fiľakovo

  Adresa organizácie: Farská lúka 64/A, 986 01 Fiľakovo

  Telefón: 047 4381808

  Elektronická pošta: zs.farskaluka.filakovo@gmail.com

   

  2. Názov predmetu zákazky:

  Dodávka ovocia, zeleniny a zemiakov pre Školskú jedáleň pri ZŠ, Farská lúka 64/A, Fiľakovo na školský rok 2015/2016.

 • Výzva na predloženie cenovej ponuky na dodávku rôznych mrazených výrobkov pre Školskú jedáleň pri ZŠ, Farská lúka 64/A, Fiľakovo v rámci postupu verejného obstarávania § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

  1. Identifikácia verejného obstarávateľa:

  Názov organizácie: Základná škola, Farská lúka 64/A, Fiľakovo

  Adresa organizácie: Farská lúka 64/A, 986 01 Fiľakovo

  Telefón: 047 4381808

  Elektronická pošta: zs.farskaluka.filakovo@gmail.com

   

  2. Názov predmetu zákazky:

  Dodávka rôznych mrazených výrobkov pre Školskú jedáleň pri ZŠ, Farská lúka 64/A, Fiľakovo na školský rok 2015/2016.

 • Výzva na predloženie cenovej ponuky zákazky s nízkou hodnotou podľa § 102 odst. 1 zákona č.25/2006 Z.z. o verejnom obstaraní v znení neskorších zmien a doplnkov

  1. Identifikácia verejného obstarávateľa:

  Názov organizácie:   Základná škola, Farská lúka 64/A, Fiľakovo

  Adresa organizácie: Farská lúka 64/A, 986 01 Fiľakovo

  Telefón: 047 / 4381808

  Elektronická pošta: zs.farskaluka.filakovo@gmail.com

  Typ zmluvy: Nájomná zmluva

   

  2. Miesto uskutočnenie práce (prác):

 • Máme radi Slovensko - Fiľakovo

  v rámci projektu Digiškola: odkaz

 • Škola v prírode - bolo nám super !

  V dňoch 15. 6. – 19. 6. 2015 sa 41 žiakov 1. – 5. ročníka zúčastnilo pobytu školy v prírode v horskom hoteli Limba – Skalka pri Kremnici. Stredisko sa nachádza v horskom prostredí Kremnických vrchov vo výške 1 252 m n. m., 9 km nad historickým mestom Kremnica a 4 km od geografického stredu Európy.

  Na bezpečnosť dohliadali 4 pedagógovia a 1 zdravotník. Program nášho pobytu bol veľmi pestrý a snažili sme sa žiakom pripraviť zaujímavé činnosti. Boli to turistické vychádzky k vysielaču Suchá hora, geografickému stredu Európy a na Králiky. Jeden deň sa našim žiakom venovali skúsení animátori, ktorí ich počas celého dňa zamestnávali rôznymi hrami, súťažami a na záver dňa sa zabavili aj na diskotéke. Celý pobyt sa niesol v indiánskom duchu – zhotovenie si totemov, čeleniek, odtlačkov do sadry a vigvamov. Do nášho indiánskeho tábora zavítal aj permoník Frido.

 • Regionálna súťaž krúžkov mladých priateľov poľovníctva

  Ako každý rok koncom mája, sa aj tohto roku 29. 5. 2015 konal už XIII. ročník regionálnej súťaže KMPP.

  V tento deň sa na krásnom mieste v Petrovci stretlo 10 družstiev a 31 mladých poľovníkov, ktorí súťažili v 12 disciplínach.

  Našu školu reprezentovali 4 žiaci. Zo starších žiakov súťažil za jednotlivcov Jakub Olšiak, ktorý sa umiestnil na 6. mieste so 127,2 bodmi.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Farská lúka 64/A, Fiľakovo
  Farská lúka 64/A, 986 01 Fiľakovo
 • +421 47 43 81 808

Fotogaléria