Navigácia

Partners


Nedeľa 21. 9. 2014

Vitajte na stránkach našej školy

Základná škola, Farská lúka 64/A, Fiľakovo

Novinky

 • Ponuka krúžkov v školskom roku 2014/2015

  športovo-turistický      Mgr. Cigániková, Ivaničová            pre roč. 1. – 9. (sobota)
  english club                Mgr. Cigániková                               pre roč. 1. – 2. (utorok od 13,00 do 15,00)
  ľudové tance               Mgr. Bozóová                                    pre roč. 1. – 4. (štvrtok od 13,40 do 15,40)
  všetkovedko                Mgr. Vargová                                     pre roč. 2. – 4 (štvrtok od 13,40 do 15,40)
  nemčina hrou             Mgr. Ostrihoňová                             pre roč. 2. – 9. (pondelok od 13,40 do 15,40)
  dramatický                  Mgr. Bystrianska, Mgr. Mrázová     pre roč. 3. – 9. (utorok od 13,45 do 15,45)
  poľovnícky                   PaedDr. Spodniaková                    pre roč. 3. – 9. (streda od 14,00 do 16,00)
  stolno-tenisový          Mgr. Bozó                                           pre roč. 3. – 9. (utorok od 13,30 do 15,30)
  tanečný                       Mgr. Kainráthová                              pre roč. 5. – 8. (pondelok od 13,35 do 15,35)
  počítačový                   Mgr. Takácsová                                pre roč. 5. – 9. (pondelok od 13,35 do 15,35)
  karaoke                       Mgr. Čerňanská                               pre roč. 5. – 9. (streda od 13,40 do 15,40)
  športový – chlapci      Bc. Nagy                                           pre roč. 5. – 9. (pondelok od 13,35 do 15,35)
  športový – dievčatá    Mgr. Bozó                                         pre roč. 5. – 9. (štvrtok od 13,30 do 15,30)

 • Slávnostné otvorenie školského roka

  Slávnostné otvorenie školského roka 2014/2015 sa uskutoční dňa 2. 9. 2014 o 8.00 pred budovou školy.

  Tešíme sa na Vás !

 • Výzva na predloženie cenovej ponuky zákazky s nízkou hodnotou podľa § 102 odst. 1 zákona č.25/2006 Z.z. o verejnom obstaraní v znení neskorších zmien a doplnkov.

  18. 8. 2014

  1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
  Názov organizácie: Základná škola, Farská lúka 64/A, Fiľakovo
  Adresa organizácie: Farská lúka 64/A, 986 01 Fiľakovo
  Telefón:4381808, Elektronická pošta: zsfarskaluka.filakovo@gmail.com
  Typ zmluvy: Nájomná zmluva

 • 23. 5. 2014

  Výzva na predloženie cenovej ponuky zákazky s nízkou hodnotou podľa § 102 odst. 1 zákona č.25/2006 Z.z. o verejnom obstaraní v znení neskorších zmien a doplnkov.

   

  1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
  Názov organizácie: Základná škola, Farská lúka 64/A, Fiľakovo
  Adresa organizácie: Farská lúka 64/A, 986 01 Fiľakovo
  Telefón:4381808, Elektronická pošta: zsfarskaluka.filakovo@gmail.com
  Typ zmluvy: Zmluva

 • 19. 5. 2014
  • Výzva na predloženie cenovej ponuky zákazky s nízkou hodnotou podľa § 102 odst. 1 zákona č.25/2006 Z.z. o verejnom obstaraní v znení neskorších zmien a doplnkov.

    

   1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
   Názov organizácie: Základná škola, Farská lúka 64/A, Fiľakovo
   Adresa organizácie: Farská lúka 64/A, 986 01 Fiľakovo
   Telefón:4381808, Elektronická pošta: zsfarskaluka.filakovo@gmail.com
   Typ zmluvy: Zmluva

 • 19. 3. 2014

          

  Hoci dnešný svet ponúka mnoho rôznych druhov zábavy, dobrú knižku ani jeden z nich nenahradí. Len si treba vedieť vybrať tú správnu. Niektorí žiači majú radi rozprávky o princeznách, iní príbehy zo života detí, zo školy a ďalší radi čítajú o hrdinských rytieroch alebo sa spolu s rozprávkovými   hrdinami pohybujú vo fantastických svetoch.

 • Karneval

  Pozývame Vás dňa 7.3.2014 (piatok) o 13:30 na karneval, ktorý sa uskutoční vo vestibule školy. Karnevalové masky budú tento rok postavičky z Vašich obľúbených kníh. Tešíme sa na všetkých 

 • Hviezdoslavov Kubín - školské kolo

  10. 3. 2014

  Pozývame Vás na školské kolo Hviezdoslavovho Kubína pre ročníky 2., 3., 4., ktorý sa uskutoční 10.3.2014 o 13:00 v I.B triede.

 • Zápis do 1. ročníka

  Zápis žiakov do 1. ročníka sa na našej škole uskutoční dňa 22. januára 2014 ( streda ) od 14.00 do 17.00, v I. A a II. A triede.

  Je potrebné priniesť dieťa a jeho rodný list. Rodič pri zápise rozhodne o zaradení dieťaťa na etickú alebo náboženskú výchovu.

  Učebné pomôcky pre prváčikov zakupuje škola.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Farská lúka 64/A, Fiľakovo
  Farská lúka 64/A, 986 01 Fiľakovo
 • +421 47 43 81 808

Fotogaléria