Navigácia

 • OZNAM

  Vážení rodičia,

  ak ste Vaše dieťa nestihli zapísať do 1. ročníka v určenom termíne (napr. z dôvodu choroby a pod.), môžete si náhradný termín zápisu dohodnúť s vedením školy - najneskôr do 13. 2. 2015.

  Bližšie informácie na tel. č. 43 81 808 alebo na č. 0908 947 778.
   

 • Aktualizácia údajov

  27. 1. 2015 Dáta z programu aScAgenda boli aktualizované
 • Zápis žiakov do 1. ročníka

  Vážení rodičia, starí rodičia a budúci školáci,

  oznamujeme Vám, že dňa 28. januára 2015 (streda) od 14.00 do 17.00 hod. sa uskutoční na našej škole zápis detí do 1. ročníka na školský rok 2015/2016.

  Zápis sa uskutoční na poschodí v triedach 1. A a 2. A.

  Okrem dobrej nálady je potrebné priniesť na zápis svoje dieťa, jeho rodný list a rozmyslite si, či bude v 1. ročníku chodiť na etickú alebo náboženskú výchovu.

  Učebné pomôcky pre žiakov 1. ročníka škola zabezpečí zdarma.

 • Pozvánka - deň otvorených dverí.

  Vážení rodičia budúcich prvákov,

  srdečne Vás pozývame na Deň otvorených dverí.

  Kde:      priestory našej školy - ZŠ, Farská lúka 64/A, Fiľakovo

  Kedy:    22. januára 2015 (štvrtok)

  O koľkej:      14,30 hod.

  Spoločne s Vašim dieťaťom zažijete otvorenú hodinu, spoznáte pedagógov, prezriete si priestory našej - Vašej školy.

  Tešíme sa na Vás !

 • Vianočné trhy

  Vianoce - čas pokoja, lásky a pohody si vychutnali naši žiaci spolu s rodičmi na vianočných trhoch vo Viedni v Schönbrunne.

  Malými darčekmi potešili nielen svojich najbližších, ale aj seba. Pečené gaštany, vianočný punč, ale aj mnoho ďalších chutných pokrmov bolo možné kúpiť. Deti najviac potešil Mikuláš, ktorý im rozdával sladké maškrty. Všetci sme sa predvianočne naladili a spokojní sme sa vrátili domov. T

  ešíme sa na ďalšie akcie a výlety, ktoré pre nás pripravujú pani učiteľky - Manuela Ostrihoňová a Katarína Vargová.

  fotky

 • Stolný tenis

  Dňa 3. decembra 2014 sa v Lučenci uskutočnilo obvodné kolo v stolnom tenise žiakov základných škôl - naši žiaci (A. Kurunci, J. Olšiak, D. Bozó, N. Balog) obsadili 3. miesto.

  Dňa 4. decembra 2014 sa v Lučenci uskutočnilo obvodné kolo v stolnom tenise žiačok základných škôl - naše žiačky (B. Kuzmová, M. Gallová, S. Karáseková) obsadili 2. miesto.

  Všetkým blahoželáme !

  fotky

 • English day

  Dňa 28.11.2014 (piatok) na našej škole prebiehal prvýkrát English Day. Tento deň mala angličtina slúžiť aj na to, aby deti nikdy neprestali vnímať svet ako krásny v podaní What a wonderful world od Louisa Armstronga, aby prišli na presvedčenie, že aj angličtina im vie spôsobiť radosť.      fotky

  V úvode sa žiaci zoznámili s anglickým vidiekom, angličtinou ako materinským, úradným a cudzím  jazykom. Tí najlepší žiaci ukázali, že nemali problém s tlmočením ako v ozajstnom anglickom tábore. Žiaci sa zoznámili s pôvodom amerického sviatku Thanksgiving Day- Deň vďakyvzdania a pripomenuli si, že najväčšia vďaka v tento deň patrí našim príbuzným, za pomoc, za úspešný rok a slávnostná večera sa nesie v znamení spolupatričnosti a lásky. Túto myšlienku umocnili speváci z Karaoke krúžku, ktorí hitom Treasure symbolizovali, že najväčším pokladom sú naši najbližší. Žiaci nižšieho sekundárneho vzdelania sa mohli zas vcítiť do sveta rozprávok, keď krátkymi divadielkami žiaci každej triedy zahrali nejakú rozprávku a ostatní hádali a osvojovali si jej anglický názov.

  Projektor vo vestibule školy rad za radom striedal prezentácie najma English speaking countries, ktoré boli prvou témou English Day. Žiaci si pripravili prezentácie na interaktívne tabule, cez ktoré získavali poznatky o reáliách anglicky hovoriacich krajín, ktoré potom v piatok prezentovali, každá trieda svoju krajinu. Úlohy boli popretkávané zábavnými odmenami, z ktorých najpopulárnejšou boli spoločné karaoke súčasných hitov s dôrazom na texty piesní. Svoje vedomosti si potom žiaci overovali v súťažnom kvíze o English speaking countries.

  Medzi žiakov primárneho vzdelávania zavítali aj škôlkári, ktorí svoju návštevu podnikli na extra autobuse a extra lietadle. Najmladší  žiaci našej školy si anglickú slovnú zásobu rozširovali cez zvukové prezentácie, cez ktoré ich sprevádzali Štoplík, Kvako, kamera Ema, duch Duško, Gargamel a iní. Aj títo žiaci sa prezentovali a to anglickou básničkou, pesničkou, posterom. V závere všetci spoločne zaspievali We are the world podľa anglického textu a s myšlienkou  motívu  pesničky o pomoci a rozdávaní lásky.

  Ako organizátorka tohto dňa ďakujem vedeniu školy, že mi umožnilo a podporilo uskutočniť English Day a s nesmiernou radosťou vďaka vydarenému dňu pristupujem k príprave ďalšieho English Day - s ďalšou témou, v období ďalšieho sviatku a s ďalšími prvkami motivácie pre žiakov  anglického jazyka.

        Goodbye

  Mgr. Klaudia Čerňanská, učiteľka anglického jazyka, ZŠ, Farská lúka, Fiľakovo

 • Spievaj, že si spievaj

  Dňa 26. novembra 2014 usporiadal Dom Matice Slovenskej vo Fiľakove súťaž slovenských ľudových piesní, kde sa našim žiakom takto darilo:

  1. miesto v II. kategórii získala Dorinka Horčíková

  2. miesto v I. kategórii získala Lenka Ivanová

  3. miesto v I. kategórii získala Natália Kadášová

  a Cenu riaditeľky DMS získala Lenka Trčanová.

  Dievčatám gratulujeme !

  fotky

 • Sudoku

  Dňa 25. 11. 2014 sa žiaci našej školy zúčastnili matematickej súťaže SUDOKU, ktorú organizovalo CVČ IUVENES Fiľakovo medzi fiľakovskými školami a základnými školami z blízkeho okolia. Kristián Jakab obsadil v III. kategórii 1. miesto. Gratulujeme :) !

  fotky

 • Otvorená hodina v II. B

  "Naozajstná škola hrou"
  Týmito slovami opísala svoje pocity a dojmy Gabkova babička, pani Jitka Paszkiewiczová, z otvorenej vyučovacej hodiny v II. B triede.
  Ďakujeme za perfektné koláče !

  fotky

  Hodnotenie rodičov, priateľov ...

  Dňa 18. 11. 2014 sme sa my, rodičia a starí rodičia, mali možnosť zúčastniť na vyučovaní našich ratolestí. Bola to skvelá príležitosť pozorovať naše deti v školskom prostredí pri vyučovaní, zapájaní sa do kolektívnych úlohy a pri rôznych aktivitách. Oboznámili sme sa aj s modernými vyučovacími metódami. Oceňujem zapájanie rodičov do rôznych školských aktivít. Týmto sa aj my rodičia môžeme pričiniť o to, aby naše deti chodili do školy s radosťou. Zároveň sa chcem, aj v mene všetkých rodičov, poďakovať p. učiteľke Katke V. za vynikajúcu prácu s deťmi.

  Nikolasova mamina, Janka Ádámová

  Boto to výborné !  Všetky deti sa zapájali do činností, naozajstná "škola hrou" !  Ďakujeme !

  Gabkova babička

  Veľmi pekne zorganizované učenie s deťmi, skvelá trpezlivosť - klobúk dole. Ďakujeme.

  Nikolasova mamina a starká

  Dobre som sa cítili medzi Vami. Pekný zážitok.

  mamina p. učiteľky

  Cítila som sa veľmi dobre a ďakujem veľmi pekne, že sa krásne staráte o môjho synčeka. Bolo to veľmi zaujímavé. Ďakujem.

  Jožkova maminka

   

 • Na návšte v MŠ

  Naši druháci pripravili zábavné predpoludnie pre predškolákov v MŠ. 14. novembra boli zabaviť predškolákov na MŠ Daxnerova a 19. novembra navštívili predškolákov na MŠ Štúrova vo Fiľakove.

   

  fotky z MŠ Daxnerova ul.      fotky z MŠ Štúrova ul.

 • Timravina studnička

  Jednou z recitačných súťaží je aj prednes pôvodnej slovenskej prózy s názvom Timravina studnička. Už každoročne sa jej zúčastňuje aj ZŠ na Farskej lúke 64/A vo Fiľakove. Medzi žiačky, si ktoré túto príležitosť nenechajú ujsť, patria Martina Mikušová z 9.A, Bianka Molnárová z 5. A a Nikolka Mikušová zo 4.A . Všetky tri sa svedomito pripravovali. Oplatilo sa, lebo v regionálnom kole V Lučenci všetky tri získali prvé miesta a vybojovali si postup do celoslovenského kola, ktoré sa uskutočnilo 14. 11. 2014 v Lučenci.
  Žiaľ, cez silnú konkurenciu sa im nepodarilo priniesť ocenenie, ale určite ich to povzbudilo do ďalšej práce.

  Martina Mikušová je žiačkou, ktorá reprezentuje našu školu v prednese poézie pri rôznych príležitostiach, ktoré usporiadalo mesto. Svojím prednesom potešila dôchodcov v rámci Mesiaca úcty k starším, hasičov pri príležitosti 120. výročia založenia Dobrovoľného hasičského zboru a mnohé ďalšie podujatia.

   

  fotky

 • Maľujeme Timravu

  Výtvarná súťaž Maľujeme Timravu s podtitulom Literárne postavy jej diel prinútili aj žiakov zo ZŠ na Farskej lúke 64/A vo Fiľakove siahnuť nielen po štetci, farbách, ale aj po literárnom diele tejto novohradskej spisovateľke, aby si žiaci pripomenuli postavy z Ťapákovcov, či z iných poviedok.

  Potom prišla na rad fantázia a tvorivosť a čakanie na vyhodnotenie. Tento školský rok získal cenu za svoju prácu o Ťapákovcoch žiak 8.A Erik Szabó.

   

  fotky

 • Záložka spája školy

  Naša škola sa každoročne zapája do projektu Záložka do knihy spája školy. V tomto školskom roku sa našou partnerskou školou stala škola z Trnavského samosprávneho kraja – ZŠ s MŠ z Červeníka.

  Aktivita potrebná na realizáciu projektu žiakov pozitívne motivovala k pracovnej činnosti. Mladší aj starší žiaci sa so svojimi učiteľmi na hodinách výtvarnej výchovy pustili do práce. V ich šikovných rukách sa rodili zaujímavé a nápadité záložky, ktoré boli vytvorené rôznymi výtvarnými technikami. Počas práce sme mysleli aj na to, či sa naše záložky budú páčiť tým druhým žiakom. Výmena záložiek prebehla bez problémov, a tak, ako potešili našich žiakov, tie naše určite potešili aj žiakov z Červeníka.

  Záložky sa tešia veľkej obľube, žiaci, ktorí navštevujú knižnicu, si majú šancu vybrať zaujímavú a peknú záložku do knihy.

  fotky

 • Obvodné kolo v šachu žiakov základných škôl

  12. novembra 2014 sa naši žiaci zúčastnili obvodného kola v šachu žiakov základých škôl v Lučenci.
  Z celkového počtu 28 prihlásených žiakov sa naši umiestnili na prvých troch miestach:
  1. miesto - Kristián Jakab
  2. miesto - Attila Lašák
  3. miesto - Jozef Lašák.
  Všetkým gratulujeme a budúci týždeň im budeme držať palce na Krajskom kole v Banskej Bystrici !

 • Otvorená hodina - II. B - pozvánka

  Milí rodičia, starí rodičia, priatelia detí z II. B triedy !

  Srdečne Vás pozývame medzi nás dňa 18. novembra 2014 v čase od 7,50 do 8,35, kedy Vás uvítame na otvorenej vyučovacej hodine.
  Prosíme Vás, aby ste svoj záujem zúčastniť sa otvorenej vyučovacej hodiny oznámili do 10.11.2014 triednej učiteľke Mgr. Kataríne Vargovej.

  Tešíme sa na Vás !

  Žiaci II. B s triednou učiteľkou Katarínou Vargovou

 • Vo Fiľakove sa zastavila premávka alebo Uvarme si čarodejný večer

  Horúca príprava na večer plný zábavy, maškrtenia a dobrej nálady, začala na našej škole jesennými tvorivými dielňami. Žiaci spoločne s rodičmi, pani vychovávateľkami i učiteľkami pripravili originálnu výzdobu školského areálu.

  Večer pred jesennými prázdninami patril bosorkám, bosorákom a všetkým, ktorí prijali pozvanie a svojimi lampášikmi, lampiónmi, pokrikmi, či rapkáčikmi zastavili premávku vo fiľakovských uliciach. Svetielkujúci sprievod učaril aj deťom z MŠ na Daxnerovej ulici vo Fiľakove.

  Ochotní rodičia a pani kuchárky sa postarali o všakovaké dobroty od pečenej tekvice po zákusky. Nechýbal ani obrovský hrniec rozvoniavajúceho čaju.

  Čarovný večer sprevádzali rôzne strašidelné aktivity, dobrá hudba a šantenie detí.

  A keď sa choťovky minuli zo stolov a sviečky v tekviciach zhasli, priatelia našej školy sa odobrali domov.

  Ešteže máme fotky, ktoré čarovnú atmosféru zdokumentovali.

  fotky

 • Uvarme si čarodejný večer - pozvánka

  Pozývame Vás na akciu Uvarme si čarodejný večer !

  Program:

  Lampiónovo-tekvicový sprievod v maskách - 16,30 - 17,30 hod.

  Čarodejný večer - súťaže pre deti i dospelých - 17,30 - 21,00 hod.

  Akcie sa uskutočnia dňa 29. októbra 2014 (streda) pred budovou našej školy.

  Tešíme sa na Vás !

 • Beseda o Egypte

  Dňa 28. 10. 2014 (utorok) sa žiaci 5. a 6. ročníka našej školy zúčastnili besedy v Mestskej knižnici.
  Pani Mgr. Viktória Tittonová im poskytla zaujímavosti o Egypte slovom aj obrazom.
  Žiakov téma zaujala a kládli jej množstvo zvedavých otázok, na ktoré im odpovedala.

  fotky

 • Medzinárodný deň školských knižníc

  Naša škola sa každoročne zapája do projektu Slovenskej pedagogickej knižnice v Bratislave: Medzinárodný deň školský knižníc.
  Aj tohto roku sa škola 27. októbra 2014 (pondelok) premenila na obrovské javisko plné myšlienok, kníh, bájok, piesní, divadla a tanca.
  Žiaci spolu s triednymi učiteľmi a vychovávateľkami vytvárali na rôzne témy svoje diela a na záver ich predstavili svojim spolužiakom.

  fotky

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Farská lúka 64/A, Fiľakovo
  Farská lúka 64/A, 986 01 Fiľakovo
 • +421 47 43 81 808

Fotogaléria