Navigácia

 • Vo Fiľakove sa zastavila premávka alebo Uvarme si čarodejný večer

  Horúca príprava na večer plný zábavy, maškrtenia a dobrej nálady, začala na našej škole jesennými tvorivými dielňami. Žiaci spoločne s rodičmi, pani vychovávateľkami i učiteľkami pripravili originálnu výzdobu školského areálu.

  Večer pred jesennými prázdninami patril bosorkám, bosorákom a všetkým, ktorí prijali pozvanie a svojimi lampášikmi, lampiónmi, pokrikmi, či rapkáčikmi zastavili premávku vo fiľakovských uliciach. Svetielkujúci sprievod učaril aj deťom z MŠ na Daxnerovej ulici vo Fiľakove.

  Ochotní rodičia a pani kuchárky sa postarali o všakovaké dobroty od pečenej tekvice po zákusky. Nechýbal ani obrovský hrniec rozvoniavajúceho čaju.

  Čarovný večer sprevádzali rôzne strašidelné aktivity, dobrá hudba a šantenie detí.

  A keď sa choťovky minuli zo stolov a sviečky v tekviciach zhasli, priatelia našej školy sa odobrali domov.

  Ešteže máme fotky, ktoré čarovnú atmosféru zdokumentovali.

  fotky

 • Uvarme si čarodejný večer - pozvánka

  Pozývame Vás na akciu Uvarme si čarodejný večer !

  Program:

  Lampiónovo-tekvicový sprievod v maskách - 16,30 - 17,30 hod.

  Čarodejný večer - súťaže pre deti i dospelých - 17,30 - 21,00 hod.

  Akcie sa uskutočnia dňa 29. októbra 2014 (streda) pred budovou našej školy.

  Tešíme sa na Vás !

 • Beseda o Egypte

  Dňa 28. 10. 2014 (utorok) sa žiaci 5. a 6. ročníka našej školy zúčastnili besedy v Mestskej knižnici.
  Pani Mgr. Viktória Tittonová im poskytla zaujímavosti o Egypte slovom aj obrazom.
  Žiakov téma zaujala a kládli jej množstvo zvedavých otázok, na ktoré im odpovedala.

  fotky

 • Medzinárodný deň školských knižníc

  Naša škola sa každoročne zapája do projektu Slovenskej pedagogickej knižnice v Bratislave: Medzinárodný deň školský knižníc.
  Aj tohto roku sa škola 27. októbra 2014 (pondelok) premenila na obrovské javisko plné myšlienok, kníh, bájok, piesní, divadla a tanca.
  Žiaci spolu s triednymi učiteľmi a vychovávateľkami vytvárali na rôzne témy svoje diela a na záver ich predstavili svojim spolužiakom.

  fotky

 • Timravina studnička

  Gratulujeme dievčatám Nikolete Mikušovej (IV. A), Bianke Molnárovej (V. A) a Martine Mikušovej (IX. A), ktoré sa v obvodnom kole súťaže umeleckého prednesu pôvodnej slovenskej prózy TIMRAVINA STUDNIČKA umiestnili na 1. mieste a tým si zabezpečili postup na celoslovenské kolo !
  Budeme im aj tam držať palce !

 • Jesenné tvorivé dielne - 24. 10. 2014

  V piatok sa uskutočnila tradičná akcia ŠKD - Jesenné tvorivé dielne, do ktorej sa okrem žiakov zapojili aj ich rodičia.
  Všetci boli veľmi kreatívni a šikovní a vytvárali rôzne jesenné dekorácie, ktoré máme vystavené v školskej jedálni.
  Na všetky výtvory sa môžete prísť pozrieť do školskej jedálne v čase od 12,00 do 14,00 hod.
  Všetkým, ktorí prišli a tvorili, ďakujeme a tešíme sa aj na budúci rok :)

  fotky

 • Beseda s Petrom Gajdošíkom - 23. 10. 2014

  Vo štvrtok sa v Mestskej knižnice vo Fiľakove uskutočnila pre žiakov 3. a 4. ročníka beseda so spisovateľom Petrom Gajdošíkom.
  Žiaci mali veľa zvedavých otázok a pán spisovateľ zas veľa zaujímavých odpovedí.

  fotky

 • Všetkovedkovia

  Všetkovedkovia navštívili Bebekovu vežu. Výstava miniatúrnych dejín zaujala chlapcov i dievčatá. Potešili nás aj malé jašterice, ktoré sa zohrievali na kameňoch Fiľakovského hradu.

  fotogaléria

 • Športový deň na SOŠ Fiľakovo

  1. miesto: naša škola
  2. miesto: ZŠ Školská 1 Fiľakovo
  3. miesto: ZŠ Radzovce
  4. miesto: ZŠ s VJM L. Mocsáryho, FL 64/B, Fiľakovo
  5. miesto: ZŠ s VJM Mládežnícka Fiľakovo

   

  fotogaléria

 • Aktualizácia údajov

  15. 10. 2014 Dáta z programu aScAgenda boli aktualizované
 • Celoslovenská výtvarná súťaž: Rodina bez cigariet III. ročník

  Občianske združenie Rodina a spoločnosť organizuje pre školský rok 2014/2015 ďalší ročník výtvarnej súťaže: Rodina bez cigariet III. ročník.

  Úlohou je vytvoriť výtvarnú prácu zameranú na nasledovné témy:

  - zdravý životný štýl

  - prezentovať negatívny postoj k fajčeniu resp. k iným návykovým látkam

  V tomto ročníku sa okrem internetovej súťaže pre celé Slovensko, kde sa víťaz vyberá na základe internetového hlasovania pridali ďalšiu kategóriu: celoslovenská výtvarná súťaž pre žiakov ZŠ a ZUŠ, kde o víťazovi rozhoduje odborná porota zložená z členov klubu Skalických výtvarníkov. Víťazné práce z prvých dvoch ročníkov súťaže, ktoré táto porota vybrala si môžte pozrieť na webových stránkach www.rodinabezcigariet.sk v ponuke archív. Hlavná cena v tejto umeleckej kategórii je značkový tablet v hodnote 100 €.

  O 3 smartfóny s populárnym operačným systémom android sa bude bojovať s IV. kategórii: internetová súťaž projektu Rodina bez cigariet III. ročník. Po krátkom registrovaní na webových stránkach www.rodinabezcigariet.sk, môžu používatelia poslať svoju výtvarnú prácu do súťaže cez predvolený formulár, alebo môžu hlasovať za víťaza súťate. Pre hromadné posielanie obrázkov pre ZŠ je možnosť odoslať práce na e-mail združenia. Súťažné príspevky si môžu používatelia facebooku pozrieť aj na našom profile: www.facebook.com/RodinaBezCigariet.

  Presné pravidlá súťaže a bližšie informácie o súťaži si záujemci môžu pozrieť na našich webových stránkach.

  Naším cieľom je propagovať Národnú protidrogovú stratégiu Slovenskej republiky a poukázať na závažný spoločenský problém užívania návykových látok medzi čoraz mladšou skupinou detí.

  Realizovanés finančnou podporou Ministerstva zdravotníctva SR - v rámci účelovej dotácie na podporu protidrogových aktivít pre rok 2014.

 • Deň zvierat

  Milí žiaci, rodičia, priatelia školy,

  pozývame Vás na našu a aj Vašu obľúbenú akciu : Deň zvierat, ktorý sa uskutoční v areáli našej školy dňa 26.9.2014 ( piatok ) o 13,30 hod. Čakáme a tešíme sa na Vás a Vaše zvieratká

  fotogaléria

 • Pasovanie prvákov a piatakov

  Vážení rodičia, starí rodičia, priatelia školy,

  pozývame Vás na pasovanie našich prváčikov a piatakov, ktoré sa uskutoční na Fiľakovskom hrade dňa 24.septembra 2014 (streda) o 9.30 hod.

  Vás a Vaše deti čaká zábavné dopoludnie so skupinou Defensores

 • Ponuka krúžkov v školskom roku 2014/2015

  športovo-turistický      Mgr. Cigániková, Ivaničová            pre roč. 1. – 9. (sobota)
  english club                Mgr. Cigániková                               pre roč. 1. – 2. (utorok od 13,00 do 15,00)
  ľudové tance               Mgr. Bozóová                                    pre roč. 1. – 4. (štvrtok od 13,40 do 15,40)
  všetkovedko                Mgr. Vargová                                     pre roč. 2. – 4 (štvrtok od 13,40 do 15,40)
  nemčina hrou             Mgr. Ostrihoňová                             pre roč. 2. – 9. (pondelok od 13,40 do 15,40)
  dramatický                  Mgr. Bystrianska, Mgr. Mrázová     pre roč. 3. – 9. (utorok od 13,45 do 15,45)
  poľovnícky                   PaedDr. Spodniaková                    pre roč. 3. – 9. (streda od 14,00 do 16,00)
  stolno-tenisový          Mgr. Bozó                                           pre roč. 3. – 9. (utorok od 13,30 do 15,30)
  tanečný                       Mgr. Kainráthová                              pre roč. 5. – 8. (pondelok od 13,35 do 15,35)
  počítačový                   Mgr. Takácsová                                pre roč. 5. – 9. (pondelok od 13,35 do 15,35)
  karaoke                       Mgr. Čerňanská                               pre roč. 5. – 9. (streda od 13,40 do 15,40)
  športový – chlapci      Bc. Nagy                                           pre roč. 5. – 9. (pondelok od 13,35 do 15,35)
  športový – dievčatá    Mgr. Bozó                                         pre roč. 5. – 9. (štvrtok od 13,30 do 15,30)

 • Slávnostné otvorenie školského roka

  Slávnostné otvorenie školského roka 2014/2015 sa uskutoční dňa 2. 9. 2014 o 8.00 pred budovou školy.

  Tešíme sa na Vás !

 • Výzva na predloženie cenovej ponuky zákazky s nízkou hodnotou podľa § 102 odst. 1 zákona č.25/2006 Z.z. o verejnom obstaraní v znení neskorších zmien a doplnkov.

  18. 8. 2014

  1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
  Názov organizácie: Základná škola, Farská lúka 64/A, Fiľakovo
  Adresa organizácie: Farská lúka 64/A, 986 01 Fiľakovo
  Telefón:4381808, Elektronická pošta: zsfarskaluka.filakovo@gmail.com
  Typ zmluvy: Nájomná zmluva

  2. Miesto uskutočnenie práce (prác):
  ZŠ - Školský BUFET Farská lúka 64/A, 986 01  Fiľakovo

  3. Kontaktná osoba: 
  Mgr. Ildikó Wágnerová, riaditeľka ZŠ

  4. Názov práce (prác): 
  Prenájom nebytových priestorov

  5. Rozsah ponuky: 
  Prenájom  BUFET na Základnej škole Farská lúka 64/A, Fiľakovo
   

  6. Lehota na predkladanie cenovej ponuky:
  Cenové ponuky a písomné zámery  je možno predkladať do 22.08.2014 do 12,00 hod, denne v pracovných dňoch od 7,30 hod do 15,30 hod. Uchádzač pošle cenovú ponuku a svoje zámery písomne  v uzavretej obálke heslom: „NEOTVÁRAŤ - BUFET“ na adresu verejného obstarávateľa (viď. odst.1.) alebo doručí osobne na sekretariát ZŠ.

  7. Vyhodnotenie ponúk:
  Vyhodnotenie ponúk vykonáva štatutárny zástupca verejného obstarávateľa dňa 22.08.2014 o 13,00 hod. bez prítomnosti uchádzačov v kancelárii riaditeľky ZŠ. O výsledku budú uchádzači informovaní písomne. S víťazným uchádzačom bude podpísaná Zmluva o prenájme nebytových priestorov na predmet výzvy. Proti rozhodnutiu verejného obstarávateľa o výbere víťazného uchádzača pri postupe zákazky s nízkou hodnotou nie je možné podať námietky v zmysle platného zákona o verejnom obstarávaní.

  8. Kritéria na hodnotenie cenových ponúk: 
  Najvyššia cena 100%

  9. Dôvod vylúčenia cenovej ponuky:
   Uchádzač v ponuke kladie podmienky, ktoré sú pre verejného obstarávateľa neprijateľné. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo odstúpiť od zadania objednávky v prípade nárastu fin. požiadaviek zo strany vykonávateľa.

  10. Dôvody zrušenia výberového konania zákazky s nízkou hodnotou:
  - nebola predložená ani jedna ponuka
  - boli zrušené pridelené fin. prostriedky na zabezpečenie predmetu zákazky.

  Vo Fiľakove dňa 18.8.2014

  Mgr.Ildikó Wágnerová
  riaditeľka ZŠ

 • 23. 5. 2014

  Výzva na predloženie cenovej ponuky zákazky s nízkou hodnotou podľa § 102 odst. 1 zákona č.25/2006 Z.z. o verejnom obstaraní v znení neskorších zmien a doplnkov.

   

  1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
  Názov organizácie: Základná škola, Farská lúka 64/A, Fiľakovo
  Adresa organizácie: Farská lúka 64/A, 986 01 Fiľakovo
  Telefón:4381808, Elektronická pošta: zsfarskaluka.filakovo@gmail.com
  Typ zmluvy: Zmluva

  2. Miesto uskutočnenie práce (prác):
  ZŠ- Farská lúka 64/A, 986 01 Fiľakovo

  3. Kontaktná osoba: 
  Mgr. Ildikó Wágnerová, riaditeľka ZŠ

  4. Názov práce (prác): 
  Rekonštrukcia fasády

  5. Rozsah ponuky: 
  rekonštrukcia fasády v pavilóne C - bočná stena v Základnej škole Farská lúka 64/A, Fiľakovo
   

  6. Lehota na predkladanie cenovej ponuky:
  Cenové ponuky a písomné zámery  je možno predkladať do 10.06.2014 do 10,00 hod, denne v pracovných dňoch od 7,30 hod do 15,30 hod. Uchádzač pošle cenovú ponuku a svoje zámery písomne  v uzavretej obálke heslom: „NEOTVÁRAŤ - FASÁDA“ na adresu verejného obstarávateľa (viď. odst.1.) alebo doručí osobne na sekretariát ZŠ.

  7. Vyhodnotenie ponúk:
  Vyhodnotenie ponúk vykonáva štatutárny zástupca verejného obstarávateľa dňa 11.06.2014 o 12,00 hod. bez prítomnosti uchádzačov v kancelárii riaditeľky ZŠ. O výsledku budú uchádzači informovaní písomne. S víťazným uchádzačom bude podpísaná Zmluva na predmet výzvy. Proti rozhodnutiu verejného obstarávateľa o výbere víťazného uchádzača pri postupe zákazky s nízkou hodnotou nie je možné podať námietky v zmysle platného zákona o verejnom obstarávaní.

  8. Kritéria na hodnotenie cenových ponúk: 
  Najvyššia cena 100%

  9. Dôvod vylúčenia cenovej ponuky:
   Uchádzač v ponuke kladie podmienky, ktoré sú pre verejného obstarávateľa neprijateľné. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo odstúpiť od zadania objednávky v prípade nárastu fin. požiadaviek zo strany vykonávateľa.

  10. Dôvody zrušenia výberového konania zákazky s nízkou hodnotou:
  - nebola predložená ani jedna ponuka
  - boli zrušené pridelené fin. prostriedky na zabezpečenie predmetu zákazky.

  Vo Fiľakove dňa 23.5.2014

  Mgr.Ildikó Wágnerová
  riaditeľka ZŠ

 • 19. 5. 2014
  • Výzva na predloženie cenovej ponuky zákazky s nízkou hodnotou podľa § 102 odst. 1 zákona č.25/2006 Z.z. o verejnom obstaraní v znení neskorších zmien a doplnkov.

    

   1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
   Názov organizácie: Základná škola, Farská lúka 64/A, Fiľakovo
   Adresa organizácie: Farská lúka 64/A, 986 01 Fiľakovo
   Telefón:4381808, Elektronická pošta: zsfarskaluka.filakovo@gmail.com
   Typ zmluvy: Zmluva

   2. Miesto uskutočnenie práce (prác):
   ZŠ- Farská lúka 64/A, 986 01 Fiľakovo

   3. Kontaktná osoba: 
   Mgr. Ildikó Wágnerová, riaditeľka ZŠ

   4. Názov práce (prác): 
   Výmena okien v triedach na plastové

   5. Rozsah ponuky: 
   Výmena okien v pavilóne C v triedach I. A, I. B, II.A a IV.A v Základnej škole Farská lúka 64/A, Fiľakovo
    

   6. Lehota na predkladanie cenovej ponuky:
   Cenové ponuky a písomné zámery  je možno predkladať do 5.06.2014 do 10,00 hod, denne v pracovných dňoch od 7,30 hod do 15,30 hod. Uchádzač pošle cenovú ponuku a svoje zámery písomne  v uzavretej obálke heslom: „NEOTVÁRAŤ - OKNÁ“ na adresu verejného obstarávateľa (viď. odst.1.) alebo doručí osobne na sekretariát ZŠ.

   7. Vyhodnotenie ponúk:
   Vyhodnotenie ponúk vykonáva štatutárny zástupca verejného obstarávateľa dňa 06.06.2014 o 12,00 hod. bez prítomnosti uchádzačov v kancelárii riaditeľky ZŠ. O výsledku budú uchádzači informovaní písomne. S víťazným uchádzačom bude podpísaná Zmluva na predmet výzvy. Proti rozhodnutiu verejného obstarávateľa o výbere víťazného uchádzača pri postupe zákazky s nízkou hodnotou nie je možné podať námietky v zmysle platného zákona o verejnom obstarávaní.

   8. Kritéria na hodnotenie cenových ponúk: 
   Najvyššia cena 100%

   9. Dôvod vylúčenia cenovej ponuky:
    Uchádzač v ponuke kladie podmienky, ktoré sú pre verejného obstarávateľa neprijateľné. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo odstúpiť od zadania objednávky v prípade nárastu fin. požiadaviek zo strany vykonávateľa.

   10. Dôvody zrušenia výberového konania zákazky s nízkou hodnotou:
   - nebola predložená ani jedna ponuka
   - boli zrušené pridelené fin. prostriedky na zabezpečenie predmetu zákazky.

   Vo Fiľakove dňa 19.5.2014

   Mgr.Ildikó Wágnerová
   riaditeľka ZŠ

  •  
 • 19. 3. 2014

          

  Hoci dnešný svet ponúka mnoho rôznych druhov zábavy, dobrú knižku ani jeden z nich nenahradí. Len si treba vedieť vybrať tú správnu. Niektorí žiači majú radi rozprávky o princeznách, iní príbehy zo života detí, zo školy a ďalší radi čítajú o hrdinských rytieroch alebo sa spolu s rozprávkovými   hrdinami pohybujú vo fantastických svetoch.

    Deti na Základnej škole, Farská lúka 64/A, vo Fiľakove, hlavne na 1. stupni, najradšej čítajú rozprávky. Pedagogický zbor im pripravil zaujímavý „Marec – mesic knihy“ – otvorili sme ho rozprávkovým karnevalom s tématikou: „Prezleč sa za svojho obľúbeného literárneho hrdinu.“ Každá maska predstavovala postavu z knihy. A tak sa na školskom karnevale zúčastnili: princezné zo všetkých kútov sveta, tajomné víly, vodníci, čarodejnice... Pokračovali sme návštevami Mestskej knižnice vo Fiľakove, kde pani knihovníčky pripravili našim žiakom zaujímavé atrakcie, no poučili ich aj o knižničnom poriadku. Deti sa zoznámili s fungovaním knižnice a mohli sa zapísať za jej členov. V triedach mali naši žiaci  vytvorené kútiky venované knihám. Marec – mesiac knihy sme zavŕšili akciou „Daruj knižku školskej knižnici“.

    Veríme, že naši žiaci si vypestujú dobrý vzťah ku knihám a knihy budú mať u nich čestné miesto v poličkách.

   

                       

 • Karneval

  Pozývame Vás dňa 7.3.2014 (piatok) o 13:30 na karneval, ktorý sa uskutoční vo vestibule školy. Karnevalové masky budú tento rok postavičky z Vašich obľúbených kníh. Tešíme sa na všetkých 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Farská lúka 64/A, Fiľakovo
  Farská lúka 64/A, 986 01 Fiľakovo
 • +421 47 43 81 808

Fotogaléria